WYKŁAD

 

Kompresja i kodowanie sygnałów 

 

 

Oceny z ćwiczeń: 2020 lista ocen KIKS.pdf

 

Oceny z wykładu: 2020  lista ocen KIKS wyklad.pdf

 

Ostatnie zmiany na stronie: wtorek, 30 czerwca 2020


Tematy wykładów: Materiały pomocnicze do wykładów* Materiały pomocnicze do ćwiczeń*
1. Wprowadzenie (definicja kompresji, krótki zarys technik kompresji, Calgary Corpus, Canterbury Corpus).

   Techniki intuicyjne (Braile, Morse, Baudot, ASCII).

Kompresja_w01_wprowadzenie.pdf  KIKS_cw01.pdf
2. Run Length Encoding (tekst, obrazy monochromatyczne i kolorowe, RLE warunkowe).

   BinHex Format. Move-to-front coding.

Kompresja_w02_RLE.pdf  KIKS_cw02.pdf
3. Teoria informacji (redundancja, entropia, złożoność Kołmogorowa, kody prefiksowe).

    Kody unarne.

Kompresja_w03_Unary.pdf KIKS_cw03.pdf

4. Kody Golomba-Rice'a. Algorytm Fano.

Kompresja_w04_Golomb.pdf KIKS_cw04.pdf
KIKS_cw04_rozw.pdf

 5. Algorytm Huffmana (drzewa binarne, kody kanoniczne, wyznaczanie długości kodów).

Kompresja_w05_Huffman.pdf

hufflen.m

KIKS_cw05.pdf
KIKS_cw05_rozw.pdf

6. Adaptacyjny algorytm Huffmana. MNP5.

Kompresja_w06_AdaHuff.pdf

[2] rozdział 4

KIKS_cw06.pdf
7. Kodowanie arytmetyczne ułamkowe i całkowitoliczbowe.

    Urządzenia faksujące.

Kompresja_w07_Arytm.pdf

Kompresja_w07_Fax.pdf

KIKS_cw07.pdf
8. Kodowanie słownikowe (LZx)

Kompresja_w08_Slownik.pdf

[2] rozdział 5

KIKS_cw08.pdf

9. Modyfikacje metod LZ77 i LZ78.

Kompresja_w09_modLZ.pdf

KIKS_cw09.pdf

10. Szyfry podstawieniowe i przestawieniowe.

Kompresja_w10_szyfry_podstaw.pdf

KIKS_cw10.pdf
11. Szyfry kaskadowe. Kompresja_w11_szyfry_kaskadowe.pdf KIKS_cw11.pdf
12. Korekcja błędów (2 wykłady) Kompresja_w12_korekcja.pdf
Program: Viterbi.zip
KIKS_cw12.pdf
13. Podstawy kodowania stratnego (kwantyzacja skalarna, algorytm Lloyda-Maxa, JPEG, JBIG)

Kompresja_w13_sq.pdf

KIKS_cw13.pdf
14. Kwantyzacja wektorowa (algorytm LBG). Kompresja_w14_wektor.pdf  
15. PODSUMOWANIE      

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach i ćwiczeniach.

Uwaga: Materiały pdf podlegają aktualizacji.

Literatura

1. D. Salomon, Data Compression, The Complete Reference, Springer 2004.

2. A. Przelaskowski, Kompresja danych obrazowych, pdf http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/koda/download_skrypt.php

3. A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT 1992.

4. http://en.wikipedia.org 

5. S. Jackowski, Telekomunikacja cz.II, Wyd. Politechniki Radomskiej, 2003.

6. Guy E. Blelloch, Introduction to Data Compression, pdf.

7. http://tools.ietf.org/rfc/

8. http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

9. Filmy o szyfrowaniu:

                https://www.youtube.com/watch?v=mehs-y0PEIs

                https://www.youtube.com/watch?v=MdF8P2jP7no

10. http://e-handel.mm.com.pl/crypto/rijndael_ingles2004.swf

11. Zagadnienia na egzamin: Zagadnienia KiKS_2018.pdf