Prace inżynierskie

(BSc Theses)

 

 

Promotor (Supervisor): Tomasz Marciniak, PhD

 


Last modifications: środa, 20 maja 2020

   

Year

  Abstract/Presentation

37 Multimodalny system identyfikacji biometrycznej 2021 PROPOZYCJA
36 Marcin Wróblewski, Patryk Morawicz, Mikroprocesorowa matryca pomiarowa do testowania lamp lotniskowych, W PRZYGOTOWANIU 2020  
35 Hubert Pawłowski, Kamil Nowicki, Mateusz Gołden, System wbudowany do wizyjnej inspekcji bloczków betonowych (Embeded system for visual inspection of concrete blocks) 2020  
34 Dawid Korek, Adrian Lipiński, Kacper Kozłowski, Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem modułu MSP430FR2433 LaunchPad (Implementation of digital signal processing algorithms with the use of MSP430FR2433 LaunchPad module) 2019  
33 Dawid Wawrzyniak, Michał Śliwicki, System do testowania intensywności świecenia lamp lotniskowych (System for testing the lighting intensity of airport lamps) 2019  
32 Maksym Kulicki, Szymon Stachowiak, Sterowanie procesem identyfikacji biometrycznej na podstawie zdjęć tęczówki (Control of the biometric identification process based on iris images) 2019  
31 Patryk Hołysz, Piotr Kolasiński, Wizyjny system wbudowany do generowania map gęstości obiektów ruchomych w sekwencjach wideo (A vision embedded system for generating density maps of moving objects in video sequences) 2019  
30 Mateusz Andrzejak, Jakub Kubiak, Ploter CNC do rysowania ścieżek PCB (CNC plotter for drawing PCB paths) 2018
29 Mariusz Jurcz, Wbudowany system wizyjny do odczytu liczników mechanicznych (Embedded vision system for reading mechanical counters) 2018  
28 Daniel Piekuta, Opaska monitorująca na rękę ze zdalnym powiadamianiem (A wristband with remote notification) 2018  
27  Radosław Puchalski, Dominik Dratwiak, Edukacyjny system cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem modułu Nucleo (Educational digital signal processing system using Nucleo module) 2018  
26  Jakub Suder, Kacper Podbucki, Piotr Maciejewski, Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych (Measuring platform for quality testing of airport lamps) 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Yo0FsmXyFhA&feature=youtu.be
25 Maciej Gbiorczyk, Igor Schulz, Michał Bociek, Automatyczne rozpoznawanie mówcy w systemie zintegrowanym
(Automatic speaker recognition in the integrated system)
2018  
24 Marek Staszak, Opracowanie instrukcji laboratoryjnych do przedmiotu systemy mikroprocesorowe w oparciu o moduł STM32 Nucleo (Development of instructions for microprocessor systems classes based on the STM32 Nucleo module) 2017  
23 Adam Bykowski, Zuzanna Kunik, Mateusz Łuczak, Segmentacja i kodowanie zdjęć tęczówki wykonanych w świetle podczerwonym (Segmentation and encoding of iris images taken in infrared light)  2017 2017_AB_ZK_ML_Iris.pdf
22  Paweł Rajek, Mirosław Wrąbel, Edukacyjny system CPS z wykorzystaniem modułu Arduino (Educational DSP system using Arduino module 2016  
21  Sławomir Krukowski, Zdalnie sterowana platforma do zdjęć panoramicznych (Remote-controlled platform for panoramic photos 2016  
20  Łukasz Nowakowski, Bezprzewodowa transmisja danych z mikroprocesorowego układu pomiarowego (Wireless transmission of data from microprocessor measuring system 2016  
19 Łukasz Sikora, Mikroprocesorowy układ pozycjonowania z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowych i podczerwieni (Microprocessor based positioning system with the use of ultrasonic and infrared sensors 2016  
18   Adam Olek, Paweł Kusz, Maciej Sobkowski, Robot mobilny z funkcją wykrywania obiektów w obrazach (Mobile robot with object detection in images)  2016  
17  Roman Białek, Kacper Palmowski, Krzysztof Szot, Kontrola dostępu na podstawie rozpoznawania twarzy realizowanego przez system wbudowany (Access control based on face recognition in embedded system), luty 2016 2016  2016 INZ Domofon z rozpoznawaniem twarzy.pdf
16  Mateusz Rajewski, Maciej Skrzypczak, Automatyczne rozpoznawanie mówcy z radia internetowego przy wykorzystaniu systemu wbudowanego (Automatic speaker recognition from Internet radio using embedded system), luty 2016 2016  
15  Michał Wachowski, Sławomir Adamczak, Sterowanie prototypem ekstrudera włókna ABS (Control of ABS filament extruder prototype) 2014  
14  Albert Malina, Radosław Piotrowski, System wizyjnego zliczania osób (People counting video system) 2014  
13  Grzegorz Stefaniuk, Przemysław Kubiak, Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela (Detection of DTMF signals using ATmega328 microcontroller and Goertzel algorithm) 2013   2013_Detection of DTMF .pdf
12  Michał Ciążyński, Janusz Ciesielski, Filip Blicharczyk, Monitoring przystanku tramwajowego 2012  
11  Marcin Nowicki, Marianna Parzych, Adam Piosik, Stanowisko laboratoryjne do badania transmisji bezprzewodowej opartej o protokół ZigBee  2011  
10  Joanna Łachwa, Maciej Nowakowski, Implementacja rozpoznawania elementów audio-wideo z zastosowaniem środowiska Matlab/Simulink oraz modułu DM6437 2010  
9  Adam Pluto-Prondziński, Marek Rogowski, System identyfikacji obiektów ze zdalnym powiadamianiem SMS  2010  
8

 Natalia Nowak, Implementacja automatycznego rozpoznawania mówcy z zastosowaniem procesora sygnałowego TMS320C6713

 2009  
7  Damian Jackowski, Przemysław Korzeń, Sterowanie HMI za pomocą sygnałów DTMF przy użyciu mikrokontrolerów PIC i dsPIC  2008  
6  Radosław Weychan, Wojciech Zieliński, Konwersja szybkości próbkowania sygnałów audio  2008  
5  Mikołaj Myszka, Daniel Rajewicz, Gizela Rakowska, Oprogramowanie dydaktyczno-naukowe do identyfikacji osób na podstawie twarzy i tęczówki  2007  
4  Leszek Nowak, M. Sotysiak, K. Borowczyk, Odszumianie sygnałów mowy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego  2007  
3  M. Kowalski, P. Szymańczuk, Generator sygnałów DTMF o regulowanych parametrach  2007  
2  J. Grząbka, T. Kaczmarek, Implementacja cyfrowej filtracji mowy za pomocą układów z procesorami sygnałowymi firmy Texas Instruments  2006  
1  Roman Rochówniak, Automatyczne rozpoznawanie izolowanych słów – oprogramowanie w języku C++ 2006  

 

BACK: http://etacar.put.poznan.pl/tomasz.marciniak/