WYKŁAD

 

Przetwarzanie Sygnałów i Informacji

 


Ostatnie zmiany na stronie: poniedziałek, 17 lutego 2020

 

Lista punktów za egzamin: Lista_Ocen_2020_PSI_Zaoczni_AiR (version 1).pdf

 

  Tematy wykładów

 Materiały pomocnicze*

 1. Teoria informacji. Kodowanie bezstratne.

  PSI_1_bezstratna.pdf

 2. Kodowanie stratne.

  PSI_2_stratna.pdf

 3. Podstawy szyfrowania danych.

  PSI_3_szyfrowanie 1.pdf

 4. Zaawansowane szyfrowanie danych.

  PSI_4_szyfrowanie 2.pdf

 5. Korekcja błędów cz.1.

  PSI_5i6_korekcja.pdf

 

 6. Korekcja błędów cz.2.

    j.w.

     w6_program.zip

 7. Kwantyzacja skalarna i wektorowa.

  PSI_7_sq_vq.pdf

 8. Analiza dyskryminacyjna.

  PSI_8_analiza_dyskr.pdf

 9. PODSUMOWANIE

  PSI_9_PODSUMOWANIE.pdf

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.

Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

 

Egzamin składa się z dwóch części: pytań i zadań.

- Część pytaniowa: 8 pytań

- Część zadaniowa: 3 zadania (maksymalnie łącznie 12 pkt.).

 

Skala ocen:

0-10 pkt. ndst.

11-12 pkt. dst.

13-14 pkt. dst+

15-16 pkt. dobry

17-18 pkt. dobry+

19-20 (i więcej) pkt. b.dobry