Wykład

 

Projektowanie systemów mikroprocesorowych (SAR sem.1)       

Ostatnie modyfikacje na stronie: piątek, 19 października 2018


 Wykłady i laboratoria dr inż. T. Marciniak

 

Tematy zajęć Materiały pomocnicze

1. Mikrokontroler w systemie mikroprocesorowym 

 PSM_01_mikrokontroler.pdf

2. Podstawowe elementy systemu mikroprocesorowego 

 PSM_02_podst_elem.pdf

3. Urządzenia wejściowe

 PSM_03_we.pdf

4. Urządzenia wyjściowe

 PSM_04_wy.pdf

5. Komunikacja 

 PSM_05_komunikacja.pdf

6. Środowiska projektowe i uruchomieniowe.

 PSM_06_IDE.pdf

Literatura:

  1. Paweł Hadam - Projektowanie systemów mikroprocesorowych, BTC, Warszawa 2004.

  2. Ryszard Pełka - Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania”, WKŁ, Warszawa 2001.
  3. Mirosław Kardaś - Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania,  Atnel, 2011

Zaliczenie pisemne:

· 5 pytań otwartych - każde pytanie 2 punkt

· 2 zadania projektowo-programowe - każde zadanie za 5 punktów

 

Punkty dodatkowe za samodzielny projekt:

- termin ostateczny: 13 stycznia 2018 (ostatni wykład)

- układ musi mieć naklejkę (nazwa projektu, imię, nazwisko i nr indeksu) i musi być opakowany

- płyta CD z oprogramowaniem i kartą projektu (szablon: Projekt_PSM_2018_Imie Nazwisko nr_indeksu.docx) - płyta musi być podpisana

 

Skala ocen:

  0-10 pkt. ndst.

  11-12 pkt. dst.

  13-14 pkt. dst+

  15-16 pkt. dobry

  17-18 pkt. dobry+

  19-20 pkt. bardzo dobry

 

 

STRONA GŁÓWNA: http://etacar.put.poznan.pl/tomasz.marciniak/