WYKŁAD

 

Podstawy Teorii Sygnałów, Systemów i Informacji


Ostatnie zmiany na stronie: wtorek, 23 czerwca 2020

 

Wyniki kolokwium i oceny zaliczeniowe: Lista pkt PTSSI Zarz 2020.pdf

W przypadku pytań proszę o kontakt e-mailem. Na kolokwium niektóre osoby źle łączyły prawdopodobieństwa w zadaniu z kodami Huffmana.

 

 

  Tematy wykładów 

 Materiały pomocnicze*

 1.  Sygnały analogowe i cyfrowe. Próbkowanie i kwantyzacja.

 PTSSI_01_probkowanie.pdf

 2. Liniowe systemy cyfrowe. Filtracja sygnałów.

 PTSSI_02_systemy.pdf

 PTSSI_02_Matlab.zip

 3. Reprezentacja częstotliwościowa sygnałów. DFT i FFT.

 PTSSI_03_DFT.pdf

 4. Kompresja bezstratna.

 PTSSI_04_bezstratna.pdf

 5. Kodowanie stratne. DCT.

 PTSSI_05_stratna.pdf

 6. Szyfrowanie danych.

 PTSSI_06_szyfrowanie.pdf

 7. Korekcja danych.  PTSSI_07_korekcja.pdf

 8. Kolokwium zaliczeniowe (45 min).

 

*  Na zaliczeniu obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

Literatura

1. S. W. Smith, Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists, http://www.dspguide.com/pdfbook.htm , Access: April 25th, 2015.

(Polish edition: S. W. Smith Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2007)

2. D. Stranneby, Digital Signal Processing: DSP and Applications by Dag Stranneby, Elsevier Inc., 2001.

(Polish edition: D. Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: Metody, algorytmy, zastosowania, , Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004)

3. T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, wydanie 2, 2009.

4. A. Dąbrowski (red.), Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, Wydawnictwo PP, Poznań, wydanie 3, 2000.

5. A. Przelaskowski, Kompresja danych. Podstawy. Metody bezstratne. Kodery obrazów, Wydawnictwo BTC, 2005.

6. W. Mochnacki, Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000, http://www.dbc.wroc.pl/Content/442/mochnacki_kody.pdf

7. S. J. Orfanidis, Introduction to Signal Processing, Sophocles J. Orfanidis, 2010, http://eceweb1.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/ 

 

Skala ocen

0-10 pkt    ndst             

11-12 pkt  dst               

13-14 pkt  dst+             

15-16 pkt  dobry            

17-18 pkt  dobry+         

od 19 pkt. b. dobry