WYKŁAD

 

Systemy i usługi telekomunikacyjne 

 

 

Ostatnie zmiany na stronie: środa, 11 lutego 2015


 

Oceny zaliczeniowe: SIUT zaliczenie 2015.pdf

 

Prace zaliczeniowe można zobaczyć w czwartek 12 lutego lub poniedziałek 16 lutego.

 

Skala ocen:

0-15 pkt. - ndst.

16-18 pkt - dst.

19-21 pkt - dst. plus

22-24 pkt. - dobry

25-27 pkt - dobry plus

28-30 (i więcej) pkt. - bdb

 

 

  Tematy zajęć  Materiał podstawowy*  Materiał pomocniczy*
 1. Podstawowe pojęcia w telekomunikacji: źródła informacji, kanały telekomunikacyjne, reprezentacja sygnałów i systemów, modulacja, kody transmisyjne, cyfrowy system telekomunikacyjny, sieci telekomunikacyjne, miara informacji, historia telekomunikacji.   siut_w01_pojecia.pdf  
 2. Ruch telekomunikacyjny: wahania natężenia ruchu, GNR, rodzaje ruchu, strumienie zgłoszeń, systemy ze stratami.   siut_w02_ruch.pdf  TA_ISD.pdf
 3.  Modulacje ciągłe (AM, FM, PM). Zwielokrotnienie częstotliwościowe.   siut_w03_modulacje.pdf

 

 4.  Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej. Modualcja ASK, FSK, PSK, DPSK, QAM, GMSK. Modulacje z kodowaniem kratowym TCM.   siut_w04_kluczowanie.pdf

 ofdm2.pdf

 Lit. [8]

 5.  Kodery mowy stosowane w systemach telekomunikacyjnych. DPCM, DM, ADPCM, LPC, standardy G.7xx.   siut_w05_kodery_mowy.pdf

 

 6. Techniki zwielokrotnienia: FDMA, TMDA, zwielokrotnienie kodowe CDMA.   siut_w06_cdma.pdf

 

 7. Korekcja błędów podczas transmisji (kody blokowe, cykliczne, splotowe).

  Część 2 podręcznika

  Władysław Mochnacki "Kody korekcyjne i kryptografia"

  http://www.dbc.wroc.pl/Content/442/mochnacki_kody.pdf

 
 8. Sieci telefoniczne: abonencki zespół liniowy, zadania centrali telefonicznej, rodzaje sygnalizacji, sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim, sygnalizacja międzycentralowa, numeracja, pola komutacyjne, przykłady central telefonicznych   siut_w08_telefon.pdf

 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1281/1

 9. Cyfrowe łącza abonenckie. Sieci zintegrowane ISDN: telefon ISDN, usługi dodatkowe, typy dostępu, struktura styków użytkownika z siecią, sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim. Technologie DSL. Systemy dostępowe CATV.   siut_w09_xDSL.pdf  http://www.dialogic.com/support/training/slideshow2.asp?p=ISDNTheory 

 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/isdn.pdf

 http://www.jet.net/isdn/isdnintro.html

 10. Koncepcja telefonii komórkowej i podstawy jej projektowania.

 gsm.ppt

 http://dcg.ethz.ch/lectures/ss04/mobicomp/lecture/9/Chapter9GSMOriginal.pdf

(zwrócić uwagę na strony 21, 36, 37, 38)

Lee_Elements.pdf

 

 http://www.uke.gov.pl/informacja-o-przydzialach-czestotliwosci-dla-operatorow-sieci-telefonii-ruchomej-7668http://www.uke.gov.pl/informacja-o-przydzialach-czestotliwosci-dla-operatorow-sieci-telefonii-ruchomej-7668  

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/moblwrls/cmx/mmg_sg/cmxgsm.htm   (zwrócić uwagę na Fig.2.1 i Fig.2.2)

 iec_gsm.pdf (Materiały IEC z pytaniami)

 http://www.visualgsm.com/gsm_selftest.htm (Pytania z IEC)

 0610-820.pdf

 0503-830.pdf

 11. Telefonia komórkowa GSM: struktura sieci GSM, GSM 900 i DCS 1800, karta SIM, IMEI, etapy przesyłania głosu w GSM, kodowanie kanałowe, nawiązywanie połączenia,

 Bettstetter.pdf

 edge_wp_technical.pdf

 http://www.iec.org/online/tutorials/wire_sms/

 http://www.techonline.com/community/home/13573

 http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/public/3q99issue/bettstetter.html

 http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/emc/linkpcp/appd.pdf (GMSK)

 12. Transmisja danych w systemie GSM. Systemy komórkowe trzeciej, czwartej i piątej generacji.  siut_w12_GSM_data.pdf  umts.ppt
 13. Globalny system pozycyjny GPS.  GPS_Compendium(GPS-X-02007).pdf

 http://www.techonline.com/community/home/36413

 http://video.howstuffworks.com/hsw/player.htm?v=gps# (filmik)

 http://www.u- blox.com/images/downloads/Product_Docs/GPS_Compendium%28GPS-X-02007%29.pdf

 14. Teletransmisja przewodowa i światłowodowa.  w14_media_przewodowe.pdf

 

 15. Transmisja bezprzewodowa: anteny i falowody.    http://www.ofcom.org.uk/

* Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.

Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

 

Literatura podstawowa:

 1. S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne”, (2 tomy), WKiŁ, 1998.

 2. K. Wesołowski „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKiŁ, 2003.

 3. K. Wesołowski "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ, 2003.

 4. S. Jackowski „Telekomunikacja”, Politechnika Radomska, 2003.

 5.  Andrzej Jajszczyk „Podstawy Telekomutacji”, P. Poznańska, 1988.

 6. R. Read „Telekomunikacja” (seria Wiedzieć więcej), WKiŁ, 2002.

 7. M. Norris „Teleinformatyka” (seria Wiedzieć więcej), WKiŁ, 2002.

 8. http://seminar2.techonline.com/~intel22/spcomms04/springarchive.shtml

 9. Internetworking Technology Handbook http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/index.htm

 10. http://www.aero.org/publications/crosslink/index.html

 11. Sieci komputerowe SiUT_w02_sieci_komp.pdf iec_home_net.pdf

Egzamin składa się z dwóch części: pytań i zadań.

 

Skala ocen: