Wykład Systemy mikroprocesorowe

 

(Microprocessor systems)

Ostatnie modyfikacje na stronie: poniedziałek, 05 października 2020


 

  Tematy zajęć  Materiał pomocnicze*
   1. Wprowadzenie  

      

 

 

       Moduł Arduino Uno R3

  SMikro_01_wprowadzenie.pdf

  Lit. 1 rozdział 2 (s.1-64)

  http://www.atmel.com/Images/Atmel-4099-Flash-Microcontrollers-Product-Portfolio_Brochure.pdf

 

  0900766b81141e7d.pdf

  http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

  http://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=arduino-starterkit 

   2. Programowanie modułu Arduino 

       Przykłady mini projektów z Arduino

  SMikro_02_Arduino.pdf

  https://sites.google.com/site/mechatronicsguy/arduinocheatsheet             

   3 i 4. Mikrokontrolery AVR cz.1 - architektura

  SMikro_03_ATmega328.pdf

  doc8271.pdf

   5. Mikrokontrolery AVR cz.2 - lista instrukcji 

  SMikro_05_AVR_instrukcje.pdf  

  doc0856.pdf

   6. Układy wejściowe systemu mikroprocesorowego   SMikro_06_we.pdf 
   7. Układy wyjściowe systemu mikroprocesorowego

  SMikro_07_wy.pdf

   8. Mikrokontrolery PIC firmy Microchip

      Układ Starter Kit z PIC 12F675

  SMikro_08_PIC.pdf

  40051C.pdf

   9. Układy we/wy w PIC 12F675   SMikro_09_41190G.pdf
 10. Lista instrukcji mikrokontrolerów PIC

      Środowisko uruchomieniowe MPLAB

  SMikro_10_Instrukcje_MPLAB.pdf

  00526e.pdf

 11. Mikrokontrolery PIC - aplikacje

  SMikro_11_PIC_Aplikacje.pdf

  40040b.pdf (Tips)  

 12. Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa w systemach mikroprocesorowych   SMikro_12_komunikacja.pdf
 13. Architektury ARM i ich zastosowania    SMikro_13_ARM.pdf
 14. Systemy mikroprocesorowe z procesorem sygnałowym

       

  SMikro_14_DSP.pdf

  DSPNAVIG.EXE (działanie procesora sygnałowego)  

 15. PODSUMOWANIE

  2020_SysMikro_przyklady na egzamin.pdf

* Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. Materiały podlegają aktualizacji.

 

 

Egzamin:

   - 11 pytań otwartych - każde pytanie 1 punkt

   - 3 zadania projektowo-programowe - każde zadanie za 3 punkty

Skala ocen:

  0-10 pkt. ndst.

  11-12 pkt. dst.

  13-14 pkt. dst+

  15-16 pkt. dobry

  17-18 pkt. dobry+

  19-20 pkt. bardzo dobry

Uzyskiwanie punktów dodatkowych:

- samodzielna budowa modułu elektronicznego z mikroprocesorem (mikrokontrolerem) i opracowanie dokumentacji zamiast części zadaniowej egzaminu (maksymalnie 9 pkt.)

- ewentualne punkty dodatkowe za projekt (płytka PCB +2 pkt., komunikacja +2 pkt., oryginalność +2 pkt., estetyka +2 pkt., przedtermin +1pkt.)

- aktywność na wykładach.  

Zasady zaliczenia części zadaniowej egzaminu projektem:

- termin ostateczny:

- działający układ (depozyt roczny) - układ musi mieć naklejkę (nazwa projektu, imię, nazwisko i nr indeksu) i musi być opakowany

- oprogramowanie i karta projektu (szablon: SM_2019 Imie Nazwisko Nr_Indeksu.doc) - pliki należy przesłać na Google Drive (bliższe informacje u Starosty)

 

Literatura:

 1. Ryszard Pełka, Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ, Warszawa 2000.

 2. Paweł Hadam, Projektowanie systemów mikroprocesorowych, BTC, Warszawa 2004.

 3. Mirosław Kardaś - Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania,  Atnel, 2011. 

 4. Jarosław Doliński, Mikrokontrolery AVR w praktyce, BTC, 2008

 5. Tomasz Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, 2011.

 6. Stanisław Pietraszek, "Mikrokontrolery PIC12Fxxx w praktyce", BTC, 2005. (programy pic12f.zip)

 7. Tomasz Jabłoński, Krzysztof Pławsiuk, "Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C", BTC, 2005. (programy pic_c_projekt.zip)

 8. PICmicro™ Mid-Range MCU Family Reference Manual Mid-range_MCU_Ref_Manual_33023a.pdf

 9. Strony internetowe: mikrokontrolery.of.pl , www.elektroda.net/mikrokontrolery

 10. Strony internetowe: www.microchip.com , www.ti.com , www.analog.com , www.intel.com

 11. http://www.analog.com/en/embedded-processing-dsp/learning-and-development/content/mixed_signal_dsp_design_book/fca.html

 12. http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&cid=1