Wykład

 

Systemy Mikroprocesorowe (studia niestacjonarne AiR)      

 

Ostatnie modyfikacje na stronie: piątek, 26 czerwca 2020

 

 

Lista punktów za aktywność, projekty i egzamin: Lista_Ocen_2020_SM_Niestac_AiR.pdf

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wrześniu.

W przypadku pytań proszę o kontakt e-mailem.

 

 


 

  Tematy zajęć  Materiał pomocnicze*

   1. Wprowadzenie. Moduły Arduino z ATmega328P       

  SMikro_N_01_wprowadzenie.pdf

   2. Mikrokontrolery AVR  - architektura cz. 1 

  SMikro_N_02_AVR_ATmega328.pdf

   3. Mikrokontrolery AVR  - architektura cz. 2

  j.w.
   4. Mikrokontrolery AVR  - lista instrukcji   SMikro_N_04_AVR_instrukcje.pdf
   5. Układy wejściowe   SMikro_N_05_we.pdf
   6. Układy wyjściowe

  SMikro_N_06_wyjscie.pdf

   7. Transmisja danych w systemach mikroprocesorowych

  SMikro_N_07_komunikacja.pdf

   8. Systemy mikroprocesorowe bazujące na ARM

  SMikro_N_08_ARM.pdf

   9. EGZAMIN 

  2020_SysMikro_zagadnienia na egzamin.pdf

* Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. Materiały podlegają aktualizacji.

 

Zasady zaliczenia części zadaniowej egzaminu projektem:

- termin ostateczny przekazywania projektów: przed egzaminem (dokumentacja + sprzęt)

- działający układ (depozyt 6 miesięcy) - układ musi mieć naklejkę (nazwa projektu, imię, nazwisko i nr indeksu) i musi być zapakowany w transparentne pudełko

- płyta CD z oprogramowaniem i kartą projektu (szablon: SM_2020 Imie Nazwisko Nr_Indeksu.doc) - płyta musi być podpisana

 

Literatura: