dr inż. Tomasz Marciniak

 

Poznan University of Technology

Insitute of Automatic Control and Robotics

ul. Jana Pawła II 24 room 235 (MCH)

Poznan, POLAND

phone: +48 61 647 5935

 

 
   Research

  Google Scholar

 ResearchGate   LinkedIn
 
  Lectures (in Polish)  

  Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

  Zarządzanie sem. 6

  Systemy mikroprocesorowe   AiR dzienne sem. 5
  Kompresja i kodowanie sygnałów   AiR dzienne sem. 1, II st. SW
  Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe (wykład i projekt)   AiR dzienne sem. 1, II st. SW

  Modelowanie i identyfikacja

  AiR dzienne sem. 2, II st. SW

  Systemy i usługi telekomunikacyjne   AiR dzienne sem. 2, II st. SW
  Podstawy teorii sygnałów   AiR zaoczne sem. 4
  Przetwarzanie sygnałów i informacji   AiR zaoczne sem. 5
  Systemy mikroprocesorowe   AiR zaoczne sem. 6

  Projektowanie systemów mikroprocesorowych 

  AiR SAR sem.1

  Programowanie procesorów sygnałowych    AiR SAR sem.3

 

Konsultacje dla studentów: środy, g. 9:30 - 11:00 pokój 235 MCH

(Uwaga: na konsultacje proszę najlepiej umawiać się e-mailowo)

 
   Supervision of BSc and MSc Theses (in Polish)
 Tematy prac inżynierskich   (BSc) 
 Tematy prac magisterskich  (MSc)