dr inż. Tomasz Marciniak

Poznan University of Technology

Insitute of Automation and Robotics

ul. Jana Pawła II 24 room 235 (MCH)

Poznan, POLAND

phone: +48 61 647 5935

 

Konsultacje: czwartki, g. 11:45 - 13:15 pokój 235 MCH

(Uwaga: na konsultacje proszę najlepiej umawiać się e-mailowo)

 

  Lectures (in Polish)  

  Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

  Zarządzanie sem. 6

  Systemy mikroprocesorowe   AiR dzienne sem. 5
  Kompresja i kodowanie sygnałów   AiR dzienne sem. 1, II st. SW
  Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe (wykład i projekt)   AiR dzienne sem. 1, II st. SW

  Modelowanie i identyfikacja

  AiR dzienne sem. 2, II st. SW

  Systemy i usługi telekomunikacyjne   AiR dzienne sem. 2, II st. SW
  Podstawy teorii sygnałów   AiR zaoczne sem. 4
  Przetwarzanie sygnałów i informacji   AiR zaoczne sem. 5
  Systemy mikroprocesorowe   AiR zaoczne sem. 6

  Projektowanie systemów mikroprocesorowych 

  AiR SAR sem.1

  Programowanie procesorów sygnałowych    AiR SAR sem.3

 

   Supervision of BSc and MSc Theses (in Polish)
 Tematy prac inżynierskich   (BSc) 
 Tematy prac magisterskich  (MSc)

 

   Research

  Google Scholar

 ResearchGate   LinkedIn
 OCT retina scans (database)